środa, 7 lutego 2018

Czy Burmistrz Ormanty coś ukrywa?


Nie po raz pierwszy proszę o udostępnienie informacji publicznej - z Kim procesuje się Urząd w Kalwarii i Kto procesuje się z Urzędem. Pytanie to zadał również Radny Marcin Zadora. Czy dostał odpowiedź na to pytanie - nie wiem.Zapytam Radnego.
Ja do dziś nie otrzymałam tej odpowiedzi. Burmistrz "sprytnie wykręca się" - nie odpowiada.

CO UKRYWASZ BURMISTRZU ? 
CZY GMINA TO  "FOLWARK PRYWATNY"  BURMISTRZA?

Publikuję mail wysłany do Urzędu w dniu 6.02.2018 r z zapytaniem, które nie stanowi danych przetworzonych. Zobaczymy czy będzie trzeba dochodzić praw Suwerena do jawności pracy Urzędu zgodnie z obowiązującym prawem. Zaznaczyć należy, że jednak poprzednik - burmistrz Z.Stradomskie i Jego Kancelaria udostępnili całość akt sądowych toczących się postępowań przed Wymiarem Sprawiedliwości, po wymianie licznych pism. Nie mniej jednak udostępnili - Ten obecnie powróciwszy na "stołek" burmistrz unika odpowiedzi i okazania tych dokumentów.

Kalwaria Zeb.06.02.2018r

Burmistrz Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska

W odpowiedzi na pismo SR 1431.4.2018 z dnia 22.01.2018 r dotyczące odpowiedzi na mój wniosek z dnia 08.01.2018 rok ponawiam swoją prośbę w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej jednocześnie wnoszę o wydanie decyzji administracyjnej (odmownej) w tym zakresie wraz z uzasadnieniem.
Pismo SR 1431.4.2018 informuje że została mi udzielona odpowiedź – wg Pana Burmistrza. Do dnia dzisiejszego nie tylko nie otrzymałam odpowiedzi merytorycznej, ale również nie otrzymałam stosownej decyzji administracyjnej (odmownej).

Wnoszę ponownie o udzielenie odpowiedzi merytorycznej na poniżej zadane pytania. Jednocześnie przypominam, że to kolejna prośba o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie toczących się oraz zakończonych spraw jakie Gmina kalwaria Zebrzydowska prowadzi bądź jest uczestnikiem w procesach w Polskich Sądach Powszechnych.

Proszę o przekazanie na maila danych publicznych dotyczących:
1) spraw sądowych, prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska, z podaniem jej charakteru (administracyjna, cywilna, itd.) i tych spraw w których Gmina Kalwaria Zebrzydowska jest uczestnikiem.
2) krótkiego opisu przedmiotu postępowania
3) sygnatur tych spraw
4) znaki tych spraw w prowadzonej ewidencji dokumentacji przez Gmina Kalwaria Zebrzydowska
Popros o informacje publiczne za okres od roku 2013 do dnia odpowiedzi merytorycznej na ten wniosek. Jednocześnie proszę podać informacje, jeśli ewentualna sprawa zakończyła się prawomocnie choćby dnia 1.01.2013 r., to również proszę podać informację – analogicznie w sprawach późniejszych.
Informację proszę przesłać w terminie, zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publiczne na wskazany adres mail

1 komentarz:

  1. Jeśli została udzielona odpowiedź jak twierdzi władza to może warto zwrócić się z prośbą o kserokopię tejże odpowiedzi. Takie pisma są ewidencjonowane więc problemu nie będzie ;)
    Problem pojawi się w przypadku gdy takie pismo nigdy nie powstało...

    OdpowiedzUsuń