poniedziałek, 12 lutego 2018

Pogratulować oszczędności dyrektor OASS-u, czy dyrektorom Szkół?Po raz kolejny wychodzi na jaw w jaki sposób informacja urzędnika jest „nierzetelna”.
 
Dlaczego?

Dowiadujemy się, że podawane są mylne liczby dotyczące środków publicznych.Jaki cel temu przyświeca?
Ostatecznie rzetelna informacja wypływa od Skarbnik Gminy.
Zapytana przez Radnych odpowiada przykładami i kwotą szokującą wszystkich.

Szkoły zwracają pieniądze niewykorzystane do budżetu  Gminy.

Dlaczego nie wykorzystano pieniędzy?

Mowa o ogromnych sumach rzędu ponad 40 tysięcy, a w niektórych przypadkach jest to nawet budżetu 90 tysięcy złotych polskich ze Szkoły.

Ogólnie mówi się, że ze wszystkich szkół w naszej gminie niewykorzystanych środków wróciło około 500 tysięcy do budżetu Gminy (informacja Komisja - przew. T.Stela w dn.12.02.2018r)

Sam Ośrodek Administracyjny wrócił  około 40 tysięcy niewykorzystanych środków pieniężnych.
Oszczędność wskazana w dobie ogólnopolskiego kryzysu, a szczególnie przy tak dużym zadłużeniu gminy, ale żeby tak ciąć?
Czy to jest celowe działanie OASS-u ?
Gminy sąsiednie zlikwidowały ten „relikt poprzedniej ery”, a u nas ma się całkiem dobrze i generuje koszty. Obiecywał w swej kampanii poprzedni burmistrz likwidację  tej jednostki. Obecny miał to również „ogarnąć”. To jak widzimy ogarnia. Jest pomocna władzy – wracają pieniądze.

Zapytać wypada ile w poprzednich latach niewykorzystanych środków wróciło do kasy Gminnej?

cdn po uzyskaniu informacji merytorycznej z OASS,Urząd

środa, 7 lutego 2018

Czy Burmistrz Ormanty coś ukrywa?


Nie po raz pierwszy proszę o udostępnienie informacji publicznej - z Kim procesuje się Urząd w Kalwarii i Kto procesuje się z Urzędem. Pytanie to zadał również Radny Marcin Zadora. Czy dostał odpowiedź na to pytanie - nie wiem.Zapytam Radnego.
Ja do dziś nie otrzymałam tej odpowiedzi. Burmistrz "sprytnie wykręca się" - nie odpowiada.

CO UKRYWASZ BURMISTRZU ? 
CZY GMINA TO  "FOLWARK PRYWATNY"  BURMISTRZA?

Publikuję mail wysłany do Urzędu w dniu 6.02.2018 r z zapytaniem, które nie stanowi danych przetworzonych. Zobaczymy czy będzie trzeba dochodzić praw Suwerena do jawności pracy Urzędu zgodnie z obowiązującym prawem. Zaznaczyć należy, że jednak poprzednik - burmistrz Z.Stradomskie i Jego Kancelaria udostępnili całość akt sądowych toczących się postępowań przed Wymiarem Sprawiedliwości, po wymianie licznych pism. Nie mniej jednak udostępnili - Ten obecnie powróciwszy na "stołek" burmistrz unika odpowiedzi i okazania tych dokumentów.

Kalwaria Zeb.06.02.2018r

Burmistrz Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska

W odpowiedzi na pismo SR 1431.4.2018 z dnia 22.01.2018 r dotyczące odpowiedzi na mój wniosek z dnia 08.01.2018 rok ponawiam swoją prośbę w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej jednocześnie wnoszę o wydanie decyzji administracyjnej (odmownej) w tym zakresie wraz z uzasadnieniem.
Pismo SR 1431.4.2018 informuje że została mi udzielona odpowiedź – wg Pana Burmistrza. Do dnia dzisiejszego nie tylko nie otrzymałam odpowiedzi merytorycznej, ale również nie otrzymałam stosownej decyzji administracyjnej (odmownej).

Wnoszę ponownie o udzielenie odpowiedzi merytorycznej na poniżej zadane pytania. Jednocześnie przypominam, że to kolejna prośba o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie toczących się oraz zakończonych spraw jakie Gmina kalwaria Zebrzydowska prowadzi bądź jest uczestnikiem w procesach w Polskich Sądach Powszechnych.

Proszę o przekazanie na maila danych publicznych dotyczących:
1) spraw sądowych, prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska, z podaniem jej charakteru (administracyjna, cywilna, itd.) i tych spraw w których Gmina Kalwaria Zebrzydowska jest uczestnikiem.
2) krótkiego opisu przedmiotu postępowania
3) sygnatur tych spraw
4) znaki tych spraw w prowadzonej ewidencji dokumentacji przez Gmina Kalwaria Zebrzydowska
Popros o informacje publiczne za okres od roku 2013 do dnia odpowiedzi merytorycznej na ten wniosek. Jednocześnie proszę podać informacje, jeśli ewentualna sprawa zakończyła się prawomocnie choćby dnia 1.01.2013 r., to również proszę podać informację – analogicznie w sprawach późniejszych.
Informację proszę przesłać w terminie, zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publiczne na wskazany adres mail

poniedziałek, 5 lutego 2018

PACJENCIE PYTASZ ?

Przypominamy - pisaliśmy o tym, że matki  podpisywały pewne oświadczenia"podsuwane" przez SP ZOZ Kalwaria Zebrzydowska(w rejestracji dziecka) papier gdzie przyjmowały na siebie odpowiedzialność za ewentualne komplikacje po szczepieniu. 

czytaj na:  
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2221105733250070344#editor/target=post;postID=6215047860765632002;onPublishedMenu=template;onClosedMenu=template;postNum=54;src=postname"Setki pacjentów dostały wadliwe szczepionki. Podawano je nawet noworodkom
Dzisiaj, 5 lutego (06:41)
Preparaty przeznaczone do utylizacji były podawane nawet noworodkom. Lekarze wiedzieli, że wstrzykują niepełnowartościowy produkt. Jest co najmniej kilkaset takich przypadków - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"."


Czytaj więcej na

http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-setki-pacjentow-dostaly-wadliwe-szczepionki-podawano-je-nawe,nId,2518116#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox